Fri19042019

SON Güncelleme03:00:40 AM GMT

YEREL YÖNETİMLER

  • PDF
TACETTİN AKTAŞ

Yerel Yönetimler, bir bölgede yaşayan insanların mahalli müşterek ihtiyaçlarının Devlet eliyle giderilmesi gereken kısmını karşılamak üzere oluşturulan, ilgili yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde görev ifa eden tüzel kişiliklerdir.

Belediye teşkilatı Başkan, Başkan Yardımcıları, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ile memur, işçi, sözleşmeli ve geçici işçilerden oluşan çalışanlarından müteşekkildir. Bölgesel yönetimlerin Başkanı ve Meclis üyeleri, her beş yılda bir yapılan seçimlerle, halk tarafından seçilir.

Belediye, hiçbir ayırım gözetmeden ( dil, din, ırk, etnisite, mezhep, ideoloji...) yerel halkın refah, sağlık, huzur ve mutluluğu için gereken çalışmaları yapmakla yükümlüdür. Belediyenin çalışma alanı, yerel halkın yaşamıyla ilgili hemen hemen her alanı kapsar: Yol, su, kanalizasyon, imar, çevre, sağlık hizmetleri, kent bilgi sistemleri, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans hizmetleri, gayrısıhhi kuruluşlar ve eğlence yerlerinin açılış ve denetimleri, hal, terminal, mezbaha, mezarlık, defin işleri, evlenme işleri, parklar,ağaçlandırma, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi eserlerin korunması ve bakımı, insan ve sahipsiz hayvanlar için sığınak ve barınaklar yapmak, ulaşım, trafik, kültür, sanat, tanıtım, spor faaliyetleri, sosyal hizmet ve yardımlar,amatör spor kulüplerinin ve öğrencilerin desteklenmesi, meslek ve beceri kazandırma çalışmaları, iskele, liman, fuar alanları, sağlık kuruluşları, okul öncesi eğitim kurumları açmak, ekonomi ve ticareti geliştirmek gibi işleri yapar, yaptırır, yapılmasına izin verir ve denetler. Tüm bu hizmetlerde, hizmet konusunun yerel halkın mahalli müşterek ve ivedi ihtiyaçlarını öncelikle karşılamak, hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün, dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulamak esastır.

Devlet, yerel yönetimlerin halka hizmetlerini yeteri ve layıkı ile yapabilmesi için hem bu idarelere Devlet bütçesinden ödeme tahsis eder, hem de bu idarelerin halktan bir kısım vergi ( emlak vergisi gibi), harç, resim, katılma ve katkı payı toplamasına izin verir. Yakın zamanda, bu hizmetlerin daha iyi ve yerel halkı daha tatmin edici yapılabilmesi amacıyla yeni çalışmalar ve düzenlemeler gerçekleştirilmektedir.

Halkın seçtiği, devletin de yasalar çerçevesinde yetki ile donattığı ve kaynak tahsis ettiği yerel idarecilerden halkın beklentisi, bu idarecilerin, yetkilerini görevlerini yerine getirmek, görev gereklerini gerçekleştirmek üzere aldıklarını hatırlamaları, idari tasarruflarında halkın yararını önde tutmaları, adil, eşit ve tarafsız davranmalarıdır.

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile