Fri19042019

SON Güncelleme03:00:40 AM GMT

Hak Arama Hürriyeti

  • PDF
AV. GÖKÇE DANE ŞENTÜRK

Hak arama bilincinin inşa edilememesi ve hukukun yaygınlaştırılamaması, ülkemizde kaybedilmiş en büyük davadır! Adalet sisteminin örgütsel yapısı ve adaleti uygulayacak olan mekanizmalar arasındaki hiyerarşi sebebi ile pek çok vatandaşımız hayatında bir kez dahi mahkemeye girmemiş olmasına rağmen, mahkeme karşısında mesafeli bir duruş sergilemekte; adliye binalarından çekinmekte ve haklarını arama gayretlerini de “mahkeme duvarları” ile çevrelemektedirler.

    Adaleti aramak, hakkı olanı elde etmek ve haksızlığı önlemek için meşru yol hak arama bilincinin inşa edilmesidir. Pek çok siyasetnamede geçtiği üzere mülkün temelini teşkil eden adalet, esasında dünyanın hiçbir yerinde kendiliğinden gerçekleşen bir olgu değildir. Adalet, talep edildiği zaman, istendiği zaman ve bu hususta mücadele edildiği sürece tesis edilebilir.

    Toplumumuzda adalet algısının yerleşememesinin pek çok sebebi olduğu gibi, yargı kurumlarına duyulan çekingenlik ve güvensizlik ne yazık ki sıralamada öncelik arz etmektedir. Hukuk, adalet ve hakkaniyetin tecellisini sağlamakla sorumlu mahkemelerin hakkaniyete aykırı verdikleri kararlar ve ideolojik düzenlemeler, bir satırla verilen hakların on satırla geri alınması, geciken adaletin adalet olmadığı algısı ve yargı sistemimizdeki çift başlılık, yasal olana itimadı zayıflatmakta ve hak arama bilincini zedelemektir.

     “İnsanlar, nerede kuvvet görürse hak orada sanır, oysa hak ile güç pek az birleşirler” demektedir. Fakat hukukun üstünlüğüne inanılmadığı sürece ve her şeye rağmen adalet talep edilmedikçe güçlünün hukuku ve adaleti hakim olmakta, toplumsal huzur ve refah zedelenmektedir. Güçlünün hukukunu kırmak, hukukun gücünü egemen kılmak için hem topluca hem de bireysel olarak, fert fert hak arama gayreti içerisinde olmak gerekmektedir.

    Anayasa ile güvence altına alınmış olan hak arama hürriyeti, herkesin meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle sav ve savunma hakkı olduğunu ve bunu nasıl kullanabileceğini belirtmekte olup, herkese hukukun öznesi olma imkanını tanımaktadır. Hukukun üstünlüğüne inanılmadığı sürece ve her şeye rağmen adalet talep edilmedikçe güçlünün hukuku ve adaleti hakim olmaktadır.

Her daim hak arama hürriyetine sahip  olduğumuzu unutmayalım. 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile